Dopravní značení
Čištění komunikací
Vysprávky komunikací

O FIRMĚ

Firma SEKNE spol.s r.o. byla založena v roce 1995. Na začátku svého působení se zabývala hlavně pronájmem a prodejem dopravních značek a výstražných světelných zařízení. Od svého založení se firmě dařilo zvyšovat růst realizovaných zakázek. Tento růst podpořil záměr a následně umožnil v následujícím roce 1996 založit provozovnu v Ostravě, umožnil taktéž rozšíření činností firmy z původního pronájmu a prodeje na montáž svislého trvalého dopravní, montáž přechodného dopravního značení a zařízení vč. provádění pravidelné údržby.

V současnosti firma nabízí komplexní služby v oblasti dopravního značení svislého, vodorovného, přechodného vč. zpracování projektové dokumentace, jejího projednání z dotčenými organizacemi a schválení.

V roce 2001 zavedla naše firma novou službu, a to vysprávky komunikací tryskovou metodou podle TP96 zařízením TURBO 5000 COMBI.

Při našem působení klademe velký důraz na kvalitu odvedené práce. Vysoká kvalita našich prací je zajištěna systémem řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000. Systém řízení jakosti má firmy zavedený od roku 2000. Nárůst spokojených zákazníků, kvalitu nabízených služeb potvrzuje.

SEKNE spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, tel./fax: 585 311 867
Winternet © d'abraka design, 2007